Logo Schapen De groepen 4,5 en 6 van de Immanuël-, Jozef- en Mariaschool uit Oudewater brachten deze week een bezoek aan streekherder Huug Hagoort. Dit gebeurde als…

onderdeel van een educatief lesprogramma.

De herder vertelde niet alleen over zijn kudde en over zijn hond die hem helpt. Hij testte ook de kennis van de kinderen. Uiteraard mochten de schapen ook geaaid en geknuffeld worden. Nadat de kinderen er in geslaagd waren om de schapen bij elkaar te houden door hand in hand een lange sliert te maken, kregen zij hun ‘herdershonddiploma’.

Het samenspel tussen kinderen, streekherder en schaapskudde werd met plezier gade geslagen door wethouder Bob Duindam. Hij zag hierin een bevestiging van de waarde van het educatieve project.

Foto: Gemeente Oudewater
Kinderen vormen een sliert om de schaapskudde bij elkaar te houden
41 schaapskudde