Logo RotondeIn september wordt gestart met de aanleg van een rotonde op de route Maarssenseweg–Schoolstraat in Vleuten. Dit gebeurt op de kruising met de Thematerweg. Op deze route wordt te hard gereden en zorgt voor overlast voor de buurt. Het werk gaat zo’n 2 maanden duren. De bewoners van de Schoolstraat hebben kunnen kiezen uit drie modellen. De variant waarbij het dorpse karakter zoveel mogelijk behouden blijft, kreeg de meeste stemmen. Die variant is nu verder uitgewerkt in een ontwerp waarop tot 31 augustus nog gereageerd kan worden. De herinrichting van de Schoolstraat wordt gecombineerd met rioleringswerkzaamheden die voor medio 2018 gepland staan.