Logo Gezondheids monitorSenioren in de regio Utrecht hebben minder last van lichamelijke beperkingen en zijn de afgelopen vier jaar meer gaan bewegen. De Utrechtse senioren ervaren vooral minder beperkingen in…

de mobiliteit en sporten meer dan volwassenen in de leeftijdscategorie van 18-65 jaar. Dit blijkt uit de gezamenlijke gezondheidsmonitor 2016 van alle GGD’en, het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Bijna een half miljoen Nederlanders van 19 jaar en ouder deden mee aan het vragenlijstonderzoek, waarvan ruim 38.000 inwoners uit de regio Utrecht.