De Seniorenpartij is uit de Ronde Veense coalitie gestapt. CDA, D66 en VVD, de andere coalitiepartijen, zijn verrast én verbaasd over het opstappen van de partij en betreuren het besluit. Ook vinden zij het vreemd dat zij dit uit de media moesten vernemen.

Zij zeggen zich niet te herkennen in de in het persbericht van de Seniorenpartij genoemde punten. De Seniorenpartij vond dat de slechte samenwerking met het college en de coalitiepartners leidde tot een onwerkbare situatie. Ook stoorde de Seniorenpartij zich aan de achterkamertjespolitiek. CDA, D66 en VVD hebben de samenwerking echter altijd als plezierig en constructief ervaren.

CDA, D66 en VVD blijven volgens hun persbericht “gezamenlijk onverminderd aandacht besteden aan de belangen van alle inwoners, inclusief de senioren in de gemeente De Ronde Venen.”