Logo Seniorenpartij De Ronde VenenSeniorenpartij De Ronde Venen wil in de gemeenteraad en gaat volgend jaar maart meedoen aan de verkiezingen. De partij die pas in juli dit jaar is opgericht, wil zich inzetten voor de belangen…

van senioren in De Ronde Venen, maar zegt daarbij ook het algemeen belang niet uit het oog te verliezen. Het verkiezingsprogramma telt tien punten, waarvan de belangrijkste zijn: een specifiek seniorenbeleid met betere huisvesting,

armoedebestrijding onder senioren en aandacht voor eenzame ouderen. Verder wil de partij gaan zorgen voor goed begaanbare trottoirs, afritten en fietspaden. De Seniorenpartij wil ook dat een wethouder wordt aangesteld die zich hoofdzakelijk het seniorenbeleid gaat bezighouden.