Het Hoogheemraadschap van Rijnland gaat het komend najaar als proef op enkele plekken sensoren aanleggen in dijken. Hiermee kan de sterkte van deze waterkeringen voortaan beter worden bewaakt.

In de Woerdense regio ligt er op dit moment al een sensor in de Grechtdijk. Welke proeflocaties het waterschap verder kiest is nog niet bekend. Mogelijk liggen die dijken in de regio’s Alphen en Gouda liggen.

Dit zegt Joris de Vos van het waterschap in het AD. De sensoren zijn bedoeld om de kwaliteit van met name veenkades beter te kunnen controleren. Volgens De Vos is veel al duidelijk omdat ruim vijf jaar geleden alle dijken en andere keringen qua hoogte en sterkte zijn bekeken.

Daaruit is een verbeterplan gekomen dat al geruime tijd wordt uitgevoerd. Maar wat toen niet is meegenomen, is het effect van droogte, aldus De Vos.

Foto Beregenen van dijken en kades in de regio Woerden