Logo Gemeente OudewaterWethouder Sietze Ypma werkzaam in Oudewater heeft aangegeven dat hij per direct stopt als wethouder. Ypma zegt zijn besluit te hebben genomen omdat de fractie van De Onafhankelijken en…

hij verschillend aankijken tegen de wijze waarop hij uitvoering geeft aan het coalitieakkoord met VVD en D66. Deze verschillen worden door Ypma ervaren als een belemmering om zijn werk als bestuurder goed en effectief te kunnen voortzetten.

Voorlopig worden de taken van Ypma overgenomen door burgemeester Pieter Verhoeve en wethouder Bob Duindam.