Logo GoedOpWegGoedOpWeg heeft een simulatietest uitgevoerd om met intelligente verkeerslichten op de N201 tussen Uithoorn en Vreeland de doorstroming te meten. De eerste meetresultaten…

van de test op de N201 zijn veelbelovend. Intelligente verkeerslichten kunnen aankomend verkeer via apps en navigatiesystemen herkennen en reageren op de actuele verkeersdrukte.

Nu de eerste simulatieresultaten positief zijn, gaat de leverancier van deze verkeerslichten de apparatuur vanaf september op de N201 installeren. Hierna meet GoedOpWeg de concrete effecten op de doorstroming in de praktijk. Vanaf oktober wordt een pilot gestart om het vrachtverkeer beter te laten doorstromen.

In GoedOpWeg werken onder meer de stad en provincie Utrecht, Rijkswaterstaat en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan een goede bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio Utrecht.