Een deel van de beschoeiing van de singels in Woerden wordt teruggebracht naar 1832, het jaar waarin het kadaster is ingevoerd. De keuze om de singels weer in een oudere staat terug te brengen valt samen met noodzakelijk onderhoud.

Progressief Woerden heeft haar zorgen uitgesproken over flora en fauna, omdat watervogels door de nieuwe beschoeiing niet altijd even makkelijk op de kant kunnen komen en moerasachtige planten niet meer in het water zouden kunnen staan.

Verantwoordelijk wethouder Arthur Bolderdijk zegt in reactie daarop dat het college flora en fauna hoog in het vaandel heeft staan en daar rekening mee te willen houden.

Bolderdijk gaat er vanuit dat de werkzaamheden begin 2022 zullen zijn afgerond en dat tijdens de festiviteiten rond 650 jaar stadsrechten aandacht wordt besteed aan de vernieuwde singels.