Logo SchepIn Utrecht zijn skeletten uit de 19de eeuw gevonden op de plaats waar binnenkort de bouw van Het Platform begint. Tot voor kort stopten hier de bussen. Ongeveer een eeuw geleden…

stond er op dezelfde plek een loods van van Gend & Loos. Weer honderd jaar eerder, rond 1810 was er op deze plek een klein kerkhofje.

Toen circa 1850 het kerkhofje moest wijken voor de vooruitgang werden de graven geruimd. Niet erg zorgvuldig blijkt, want er werden onlangs bij werkzaamheden menselijke beenderen gevonden.

Het skeletmateriaal is inmiddels gedocumenteerd en wordt bijgezet in een “Knekelput” op de Algemene Begraafplaats.