Logo File 2Gemeente Woerden neemt maatregelen om te voorkomen dat de Waardsedijk na opening van de zuidelijke randweg een aantrekkelijke route wordt voor sluipverkeer.

Een bus-/ landbouwsluis moet ervoor zorgen dat autoverkeer niet de oprit naar de randweg bij het bedrijf Van Ooijen kan gebruiken om zo een kortere route over de Waardsedijk te nemen richting de wijk Molenvliet of andersom. De Waardsedijk is een belangrijke fietsroute, ook voor scholieren, en kan extra verkeer niet aan.

Afsluiting van de route tussen de afrit en de Waardsedijk kan rekenen op een breed draagvlak onder aanwonenden en andere belanghebbenden. Monitoring moet uitwijzen of er daarnaast nog andere maatregelen nodig zijn.