Logo HAP Woerden Het besluit om de huisartsenpost in Woerden te sluiten en de voorziening te verplaatsen naar Leidsche Rijn, wordt niet teruggedraaid. Dat blijkt uit een brief van Primair…

Huisartsenposten aan het actiecomité, “Behoud HAP en SEH” (spoedeisende hulp).

Primair Huisartsenposten schrijft altijd bereid te zijn met het actiecomité te overleggen maar dat het goed is om te weten dat het besluit om de HAP in Woerden te sluiten, inmiddels een gepasseerd station is. Het besluit kan daarom niet worden teruggedraaid. Het actiecomité schrijft op haar beurt aan Primair dat – nu blijkt dat de sluiting onomkeerbaar is – zij concluderen dat Primair zich uit de regio Woerden terugtrekt. Het comité plaatst vraagtekens bij onder andere de bereidwilligheid van Primair Huisartsenposten om huisartsenzorg buiten kantoortijden in de regio Woerden mogelijk te maken.

Woordvoerder Theo Peters van het actiecomité zegt in RPL Actueel dat het comité zich nu op de artsen in Woerden zelf richt. Het bij toerbeurt open houden van een praktijk gedurende de avond zou een oplossing kunnen zijn denkt hij.