Logo Rechter1De politierechter in Utrecht verklaarde een Woerdense ambtenaar schuldig aan smaad tegenover ex-wethouder Bob Duindam. De voormalig wethouder in Woerden deed aangifte omdat…

hij zich aangetast voelde in zijn goede naam doordat de term ‘fraude’ werd gebruikt door de ambtenaar, meldt RTV-Utrecht. De kwestie speelde al in 2015 en werd in 2016 onderzocht. Toen bleek dat de wethouder en het college als geheel fouten maakten, maar dat van fraude geen sprake was.

De rechter oordeelde dat de ambtenaar destijds een andere manier had kunnen kiezen om zijn beschuldigingen te uiten. Volgens de rechter zijn klokkenluiders wel degelijk van belang, en moeten het mogelijk blijven integriteitskwesties aan te kaarten. Daarom bleef straf achterwege in de zaak.