Logo InternetPrecies 857 woningen in het buitengebied van Woerden hebben nog geen snel internet. Maar er gloort licht aan de horizon want Woerden  heeft een intentieverklaring met de…

provincie Utrecht ondertekend waarmee de gemeente participeert in het realiseren van breedband internet. De provincie stelt hier geld voor beschikbaar, maar de gemeente en de bewoners zullen ook hun steentje moeten bijdragen.

Begin 2017 start een onderzoek hoeveel animo er is voor sneller internet en naar de bereidbaarheid van de bewoners om hiervoor een meerprijs te betalen want de aanleg van breedband is een kostbare zaak. Afhankelijk van hoe dit onderzoek uitvalt wordt gezocht naar een marktpartij die voor een redelijke prijs de uitrol van het netwerk kan realiseren.