D66 in Woerden wil de snelheid op de A12 terug naar 100 km/u. Een motie waarin burgemeester en wethouders opdracht krijgen een lobby richting provincie en Rijk te starten is door een meerderheid van de gemeenteraad aangenomen.

De snelheidsverlaging is in eerste instantie bedoeld om de hoeveelheid fijnstof terug te dringen en de geluidsoverlast te verminderen. Daarnaast speelt op dit moment het actuele probleem van de stikstofuitstoot mee.

Door de stikstofproblemen liggen bouwprojecten stil. Daaronder het nieuwe bedrijventerrein de Voortuin-1 langs de A12. Aanleiding voor het indienen van de motie was het initiatief van de Goudse gemeenteraad waar burgemeester en wethouders ook opdracht kregen een lobby te starten.