Logo 30km Op het Veluwemeer in het Woerdense Waterrijk gaan snelheidsremmende maatregelen worden genomen. Over de weg wordt volgens wijkplatvormvoorzitter…

Gerard van der Lit al jaren te hard gereden maar is het momenteel niet mogelijk om de weg als 30 kilometerzone in te richten. Dat komt omdat de weg nog veelvuldig door bouwverkeer wordt gebruikt. Volgens de borden mag er maximaal 30 kilometer per uur worden gereden maar uit metingen blijkt dat een meerderheid van de automobilisten sneller dan 40 kilometer per uur rijdt maar dat ook 70 kilometer per uur geen uitzondering is.

De maatregelen die gaan worden genomen hebben een tijdelijk karakter. Op drie plaatsen komen obstakels waar verkeer tussen door moet slingeren. De definitieve maatregelen bestaan uit drempels. Die worden pas aangelegd als de bouwwerkzaamheden op eiland IV in Waterrijk zijn afgerond.

Op 27 maart organiseert het wijkplatform een bijeenkomst voor belangstellenden in het Vierwoudstedenmeer. Die avond begint om 20.00 uur.