De taalscholen in Utrecht gaan samenwerken met vrijwilligersorganisaties om inburgeraars extra begeleiding te bieden bij het leren van de Nederlandse taal. Vrijwilligersorganisaties bieden bijvoorbeeld taalcaf├ęs of taalmaatjes aan of een taalassistent in de klas. Ze doen dat aanvullend op de lessen van de taalscholen.

Doel is dat inburgeraars sneller de taal leren en sneller hun inburgeringstraject kunnen afronden. De gemeente Utrecht heeft samen met de taalscholen en vrijwilligersorganisaties een convenant gesloten waarin afspraken hierover zijn vastgelegd. Hiermee wordt ook het al bestaande aanbod van vrijwilligersorganisaties meer gestructureerd ingezet en gefinancierd.