In het gebied ten zuiden van de spoorlijn tussen Woerden en Utrecht komen op termijn ongeveer 800 woningen. Bovendien bestaat het plan om op langere termijn ca. 100 woningen te bouwen rond en boven het huidige winkelcentrum Snel en Polanen.

Dit blijkt uit het stedenbouwkundig plan voor het gebied Snellerpoort dat de gemeente komende donderdag zal presenteren aan de gemeenteraad.

Op een maquette zijn de huidige plannen te zien, hoewel de invulling nog niet in detail bekend is, want dat wordt overgelaten aan de ontwikkelaars en hun architecten.

De gemeente Woerden verwacht dat de eerste woningen in 2022 worden opgeleverd. Het gebied zal een stedelijk karakter krijgen, met een afwisseling van sociale huurwoningen, huur in de particuliere sector, goedkope koopwoningen en enkele dure penthouses.

Om dit alles mogelijk te maken wordt de Beneluxlaan doorgetrokken langs het spoor.

Foto’s maquette: Elly Waterman