Logo SnoeischaarVoor de bestrijding van kanker kan tussen 15 juni en 31 augustus het snoeisel van de taxushaag ingeleverd worden bij de Milieustraat in Woerden of Oudewater. In de jonge scheuten…

van de taxushaag zit baccatine, wat de basisgrondstof voor chemotherapie is. Elke kubieke meter jonge scheuten is goed voor 1 chemotherapie en verhoogt het bedrag dat gedoneerd wordt aan kankerbestrijding.

Tot nu toe zijn er landelijk al 940 bakken opgehaald, dat is ruim het dubbele van afgelopen jaar. Voor meer informatie kijk op www.vergrootdehoop.nl.