Logo Sociaal werkDe sociale werkvoorziening van zes gemeentes in Utrecht West, moet toekomstbestendig worden. Om dat te bereiken hebben de colleges van B&W van die gemeenten een plan ingediend…

om een bestaande gemeenschappelijke regeling op te heffen en zelf werk en detachering van werknemers van de sociale werkvoorzieningen ter hand te nemen. De medewerkers van de sociale werkvoorziening behouden passend en betaald werk en ongewijzigde arbeidsvoorwaarden tot aan hun pensioen.