Logo MetselenOmdat er een chronisch tekort is aan sociale huurwoningen zet het Woerdense college al dit jaar in op extra bouw van 180 huurwoningen.  De doelgroep zijn inwoners van Woerden en…

statushouders. Met deze extra woningen verwacht de gemeente dat diverse groepen beter verspreid over de gemeente kunnen worden gehuisvest waardoor de integratie sneller wordt bevorderd. Er zijn hiervoor negen locaties opgesteld: Jan Steenstraat, Van Kempensingel, Snellerpoort-West, Buitenhof en Mauritshof Harmelen, Kamerik NO II en III, klusboerderijen in Zegveld en het pand Bleek 1 op bedrijventerrein Middelland.

De mogelijkheden worden nu onderzocht, en er zijn verkennende gesprekken met de eigenaren. In januari en februari zijn er bijeenkomsten waar inwoners worden geïnformeerd over de woningplanning in hun omgeving.

Wethouder Haring wil daar graag een discussie aangaan, maar wanneer inwoners negatief reageren wil hij wel argumenten horen waarom inwoners tegen de plannen zijn. Hij benadrukt dat Woerden verplicht is om goede huisvesting te leveren aan inwoners en statushouders.