De SP Stichtse Vecht roept huurders op om alvast bij hun verhuurder bezwaar te maken tegen de huurverhoging en niet in te stemmen met de aangekondigde verhoging.

De oproep komt nadat vorige week door de Eerste Kamer een SP-motie is aangenomen om de huurverhogingen per 1 juli niet door te laten gaan. Voor huurders met een laag inkomen gaat het grootste deel hiervan op aan de vaste lasten, zoals huur en zorgkosten.

Volgens de partij zijn de hoge huurprijzen een gevolg van de verhuurderheffing. Die heffing is een bijdrage die de overheid van verhuurders met meer dan vijftig woningen vraagt en is bedoeld om de woningmarkt beter te laten functioneren.

De SP en andere partijen willen dat deze heffing afgeschaft wordt, omdat dit de bouw van betaalbare woningen bijna heeft stil gelegd. De gemeente maakt, aldus de partij, de mogelijkheden tot compensatie, zoals kwijtschelding gemeentelijke belastingen, onvoldoende bekend aan de inwoners.