Logo EnqueteDe SP doet een onderzoek naar het openbaar vervoer in Woerden. Zij willen onderzoeken of er behoefte is om het busvervoer in de gemeente te veranderen en of er actie ondernomen…

moet worden. Op de website van de SP kan hierover online een enquête worden ingevuld en opgestuurd. Hier wordt onder andere gevraagd of de bus de juiste route rijdt en of de aansluitingen goed zijn.

Naast deze enquête zegt de SP dat in hun partijprogramma nog meerdere onderwerpen staan waar zij de komende periode aandacht aan willen geven. Zo geven zij aan in de komende periode door te gaan met actie voeren voor terugkomst van de huisartsenpost, spoedeisende hulppost, geboortezorg en het streekziekenhuis in Woerden.