De SP Woerden wil dat Ferm Werk onder de loep wordt genomen. Volgens de partij kost de organisatie de gemeente ruim 1,3 miljoen euro meer in vergelijking met de cijfers van 2018.

Vanuit Woerden zorgt Ferm Werk voor een aantal gemeentes dat mensen die minder gemakkelijk aan werk kunnen komen, een baan hebben. De SP plaatst vraagtekens bij de kosten die nodig zijn om de organisatie van Ferm Werk draaiend te houden. De partij noemt als voorbeeld de kosten voor top-bestuurders.

In een motie roept de partij op dat de gemeente inzichtelijk maakt welke alternatieven er zijn voor Ferm Werk en wat de verschillen zijn in kosten en baten.

Foto: Ferm Werk