Logo St Antonius Woerden De zorgverzekeraars hebben niet aangedrongen op een fusie van Woerdense Hofpoortziekenhuis en het Antonius ziekenhuis. Ook is er niet om gevraagd. Dat zegt Wilma de Mooij…

fractievoorzitter van de SP Woerden. Volgens De Mooij blijkt uit contact met de zorgverzekeraars dat de raden van bestuur, Douwe Biesma van het Antonius en Ankie van Rossem van het Hofpoortziekenhuis zelf met het fusieplan zijn gekomen.

Een convenant waarin de fusie is geregeld en waarin ook afspraken staan over spoedeisende hulp wordt, zegt De Mooij, niet nageleefd. Ze vindt dat verantwoordelijk wethouder Yolan Koster daar het Antonius op hadden moeten aanspreken. De SP heeft vragen over de gang van zaken gesteld.