Logo grechtkadeDe SP in Stichtse Vecht vindt dat er in de plannen om bodemdaling in de provincie Utrecht tegen te gaan, te veel in het belang…

van grote boeren wordt gehandeld. Er zou te weinig naar kleine boeren en gedupeerde huiseigenaren worden geluisterd.

De bodemdaling in de provincie wordt vooral veroorzaakt door het verlagen van de grondwaterstand door de waterschappen. Dit op verzoek van de grotere boeren die goed zijn vertegenwoordigd in de waterschappen.

Volgens de SP wordt er voor de kleine boeren te weinig gedaan, terwijl die juist proberen innovatief bezig te zijn om de bodemdaling tegen te gaan.

De overheid moet een actievere rol aannemen als het gaat om innovaties die de bodemdaling tegengaan.
Bodemdaling is een serieus probleem.

In steden als Gouda en Woerden verzakken de huizen en straten met schade als gevolg.