De SP Woerden vindt dat de decentralisatie van (Jeugd)zorg van het Rijk naar gemeenten gepaard gaat met minder geld terwijl de complexiteit van het organiseren van de zorg en de bureaucratie juist navenant toe lijken te nemen.

Wilma de Mooij: “Den Haag gaf te weinig middelen mee met de transitie-opdracht en om de problemen die er al waren, zoals de wachtlijsten in de Jeugdzorg het hoofd te bieden”.

De Mooij dient een aantal moties in en heeft een flink aantal schriftelijke vragen gesteld aan het Woerdense college. “Cliënten hebben (te) weinig in te brengen op wat er aan zorg wordt gecontracteerd, dat vraagt ook om aandacht in de zorg-transitie.”