Logo Koken GasfornuisDe SP-afdeling Woerden heeft op haar website een plan gepubliceerd voor minder gebruik van fossiele brandstof. Daarmee wordt een voorschot genomen op mogelijkheden om gebruik…

van fossiele energiebronnen terug te dringen en gebruik van alternatieve energievormen te ontwikkelen. De partij pleit voor verruiming van mogelijkheden om voor dat doel aan startkapitaal te komen.

Verder vindt de SP dat op alle daken zonnepanelen moeten komen en dat het isoleren van woningen ook voor de middeninkomens haalbaar moet zijn. Ook moeten er grootschalige installaties met zonnepalen komen die in het veld staan en kleinere geluidloze en horizonvriendelijke windturbines.

Of gebruik van aardwarmte als bron van energie verstandig is betwijfelt de SP, omdat volgens haar nog onvoldoende in kaart is gebracht wat daar de risico’s van zijn.