De kritiek van het Dorpsplatform op woningbouwplannen in Zegveld wordt door de SP Woerden niet mals genoemd. Volgens die kritiek houdt het college van B&W zich niet aan afspraken, niet uit de Zegveldse woonvisie en ook niet uit de provinciale visie.

Bouwen in het veenweidegebied zou alleen te rechtvaardigen zijn als dat ten goede komt aan de lokale behoefte.

De SP heeft vragen over de bouwplannen aan het college gesteld. De partij wil onder meer aangetoond zien dat de bouwplannen ten goede komen aan de lokale woningbehoefte in Zegveld en leiden tot doorstroming.

De partij stelt verder vragen over de invloed van inspraakmogelijkheden.