Logo File 2De SP Woerden vindt dat de verkeersdruk in de gemeente een regionaal probleem is dat moet worden opgelost en betaald door de Provincie Utrecht. Sluipverkeer dat nu via de provinciale…

wegen van en naar diverse snelwegen door de bebouwde kom van Woerden rijdt, zorgt voor extra drukte. De SP wil liever geen cadeautjes geven aan de file-mijders uit de omgeving, op kosten van de inwoners van de Woerden.

Als de aanleg van randwegen inderdaad de verkeersproblemen in en rondom Woerden op zou lossen, dan is het logisch dat deze er komen én dat ze worden betaald door de Provincie. Maar, voor een vlotte doorstroom zijn ook andere verkeersaanpassingen nodig in Woerden, zoals rotondes en veilige fietsbruggen of tunnels, die door de provincie betaald zullen moeten worden, stelt de SP.