Logo OliepompVragen van LijstvanderDoes over gebruik van vergaderruimte door de SP worden door die partij uitgelegd bezwaar daar tegen. De SP die niet in de gemeenteraad zit, organiseerde onlangs…

een bijeenkomst met als doel om de politieke partijen in Woerden gezamenlijk actie te laten voeren tegen de plannen voor olie- en gaswinning. Afdelingsvoorzitter Wilma Mooij zegt van de gemeentelijke vergaderruimte gebruik te hebben gemaakt omdat de meeste politieke partijen de betreffende avond dan toch al in het gebouw zouden zijn.

In reactie op de vragen van LijstvanderDoes stelt burgemeester Victor Molkenboer voor om de SP uit te nodigen voor een kennismakingsgesprek. Hij riep de partijen die wel in de gemeenteraad zitten op om zoveel mogelijk gezamenlijk op te trekken in de acties tegen de olie- en gaswinning in Woerden.