De SP Woerden wil dat er geld wordt vrijgemaakt voor organisaties die zich met een aanbod voor de jeugd inzetten voor de sociale cohesie in de kernen en wijken van de gemeente. De partij wil dat er een startkapitaal komt van zo’n 112.000 euro.

Dat komt neer op twee dubbeltjes per week per huishouden. Dat geld hoeft niet door de huishoudens bijeen te worden gebracht. In RPL Actueel zegt SP fractievoorzitter Wilma de Mooij dat het geld onder meer beschikbaar kan komen door het in orde brengen van de informatievoorziening voor o.a. raadsleden wat minder snel uit te voeren.

Aanstaande donderdag bij behandeling van de begroting voor volgend jaar dient de SP een motie voor het plan in. De Mooij zegt het voorstel zo belangrijk te vinden dat ze zich niet kan voorstellen dat er fracties zullen zijn die geen steun aan de motie geven.