Logo SPDe SP-fractie in Woerden maakt zich zorgen over de Ferm Werk regeling. Die zou leiden tot schaalvoordelen, maar de afgelopen vier jaar is gebleken dat elke gemeente andere accenten wil…

leggen in het uitvoeringsbeleid. En dat leidt juist tot kostenverhoging, stellen de socialisten. Ook de tegenstelling tussen Ferm Werk’s zogenaamde ‘mensvisie’ en de daadwerkelijke bejegening van cliënten is voor de SP een punt van zorg. Verder is men ongerust over de privacy nu Ferm Werk van plan is ‘actief op zoek te gaan’ naar inwoners die geen indicatie hebben maar wel goed zouden passen in hun klantenbestand.

De SP wil de bevoegdheden die thans via de regeling aan Ferm Werk zijn overgedragen terug brengen naar Woerden. De Woerdense politiek dient gezamenlijk een visie te ontwikkelen op de uitvoering van de participatiewet, vindt de SP.