Logo HofpoortDe SP heeft een meldpunt geopend over de zorgkwaliteit in Woerden. Iedereen kan er zijn mening geven en ervaringen delen over de spoedzorg en ambulancezorg in Woerden.

Ook wil de partij graag de meningen horen over de voorgenomen sluiting van de huisartsenpost in het Hofpoort Ziekenhuis. Niet alleen van de inwoners maar ook van ambulancepersoneel, artsen, verloskundigen, verpleegkundigen, management en ondersteunend personeel. Het kunnen zowel negatieve, kritische als positieve berichten zijn.

De SP maakt zich grote zorgen over de kwaliteit van de zorg voor de inwoners van Woerden en het omringende buitengebied. Na het verplaatsen van de spoedzorg en de huisartsenpost naar Leidsche Rijn kan de volgende stap zijn, het centraliseren van de verloskunde en intensive care-zorg in Utrecht. De kwaliteit van zorg dient niet in het geding te komen nu de menselijke maat in Woerden volledig zoek lijkt te zijn, meldt de SP.