Logo File 2 Het wegnemen van kleine verkeersknelpunten en het terughalen van de functionaliteiten van het Woerdense ziekenhuis. Dat zijn de belangrijkste zaken die SP…

lijsttrekker Wilma de Mooij tot stand zou willen brengen als ze daarvoor de mogelijkheid had. Dat zegt De Mooij in RPL Actueel.

Onder kleine verkeersknelpunten noemt de SP lijsttrekker als voorbeeld de problemen bij het oversteken van de weg door leerlingen van een school. Als dat probleem oplosbaar is met een tijdelijke brug dan moet die brug er komen vindt ze.

Ze vindt het verder van belang dat de politiek weet wat er onder de mensen leeft en inwoners al in een vroeg stadium bij het maken van plannen worden betrokken.