Logo SnoeischaarWoerdens wethouder Ivo ten Hagen plaatst morgen het eerste bordje in een openbaar groenperk in de wijk Molenvliet met de tekst ‘Dit groen onderhouden inwoners zelf’. Hiermee wil de…

gemeente aandacht vragen voor zelfonderhoud van openbaar groen door inwoners. Het bordje maakt een inwonersinitiatief in het openbare groen zichtbaar voor andere inwoners van Woerden én groenaannemers.

Het bordje staat in een groenstrook van Eem, één van de wandelstraten in Molenvliet.