Logo Extra leidscherijnIn Zuilen en Leidsche Rijn zijn twee teams gestart die buurtgerichte specialistische jeugdhulp bieden: ‘Extr@ Zuilen’ en ‘Extr@ Leidsche Rijn’. De Utrechtse partners in de zorg voor jeugd…

werken hierin aan het verder verbeteren van de zorg voor jeugd en gezinnen.

Wethouder Jeugd Victor Everhardt zegt hiermee een volgende stap te zetten in het verder vernieuwen van de zorg voor kinderen en jongeren in Utrecht. De professionals van Extr@ Utrecht bieden kinderen, jongeren en hun ouders aanvullende hulp. Bijvoorbeeld gezinstherapie en hulp bij complexe echtscheidingen maar ook diagnostiek en behandeling bij angst, autisme, ADHD en trauma.

Het buurtgericht organiseren van specialistische jeugdhulp is een volgende stap in de transformatie van de zorg voor jeugd.