Logo Spengense molenDe Spengense poldermolen aan de Wagendijk in Kockengen gaat vaker draaien. Door een kleine aanpassing kan het scheprad buiten werking worden gesteld, waardoor de wieken ook…

met minder wind in beweging komen.

Zoals veel poldermolens had de Spengense Molen last van een almaar dalend polderpeil, waardoor de tasting van het scheprad minimaal werd. In 2010 is de molen gerestaureerd waarbij het scheprad is verlaagd en het rietdek vernieuwd. De wipmolen uit 1841 bemaalde tot 1962 de polder Spengen.

Molenaar Pieter Lemmens vindt het buiten werking stellen van het scheprad een goed alternatief om de molen vaker te laten draaien, zegt hij in het AD.