Logo Radioactief AfvalDe provincie en de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht hebben er samen voor gezorgd dat het aantal spoedlocaties fors is gedaald in een jaar tijd. Bij een spoedlocatie is sprake van…

een ernstige bodemverontreiniging waarvan is vastgesteld, of zeer aannemelijk is, dat er risico voor mens of milieu aanwezig is.

Het aantal spoedlocaties is in de provincie Utrecht tussen september 2016 en september 2017 gedaald van 52 naar 41. Het aantal locaties, waar de sanering in uitvoering is, is toegenomen met 11%. Daarmee is de provincie op koers om de doelstellingen van het Bodemconvenant te halen.

De provincie is samen met gemeenten en omgevingsdiensten gestart met maken van afspraken te maken om de taken het best te kunnen voorbereiden en uitvoeren.