De provincie Utrecht wil sport- en beweegmogelijkheden verder aanvullen en ondersteunen. Hiervoor heeft het provinciebestuur een Beleidskader Sport opgesteld. De provincie wil een uitnodigende buitenruimte die aanzet tot bewegen die ook bijdraagt aan duurzaamheidsdoelstellingen.

In het beleidskader staat ook de ambitie om de deelname te verhogen onder groepen die nu gemiddeld minder vaak sporten en bewegen, zoals mensen met een beperking of met een lager inkomen. Het beleidskader en de financiering ervan liggen bij Provinciale Staten ter goedkeuring.