Het Rijk moedigt gemeenten aan een lokaal sportakkoord op te stellen en heeft ook geld vrijgemaakt voor het aanstellen van een sportformateur.

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft samen met Reflex Reeuwijk, Rohda ’76 en Sportschool Goederaad een intentieverklaring ondertekend voor het opzetten van een lokaal sportakkoord.

Sjoerd van Tiel is namens Team Sportservice ingeschakeld als lokale sportformateur. Samen met Marvin Straver van Team Sportservice zal hij met lokale partners een visie en uitvoeringsagenda opstellen, en dit uiteindelijk samen brengen in een lokaal sportakkoord.

Doelstelling is om het lokale sportakkoord nog dit jaar aan de gemeenteraad te kunnen voorleggen.