Logo SportersHet Sportoverleg Woerden organiseert in samenwerking met de gemeente Woerden een sportcafé met als thema: ‘Woerdens Sportbeleid’. Sportverenigingen zijn een belangrijk…

onderdeel van het sterke Woerdense verenigingsleven. Zij worden echter geconfronteerd met veel nieuwe ontwikkelingen op landelijk en lokaal niveau. Het Woerdense Sportoverleg probeert bruggen te slaan tussen alle betrokken partijen in de gemeente, in de hoop dat zij elkaar verder kunnen helpen en van elkaar kunnen leren.

De organisatie van het Sportoverleg hoopt dat bestuursleden, kaderleden en penningmeesters van sportverenigingen en andere geïnteresseerden van de partij zullen zijn.