De gemeenteraad van Stichtse Vecht heeft  op 21 december geen besluit  genomen over  de kosten van de sportverenigingen inzake het veldonderhoud. De VVD, gesteund door de andere coalitiepartijen, kwam met het voorstel om het onderwerp voorlopig van de agenda te halen en uit te stellen tot na de gemeenteraadsverkiezingen. De gemeente stelde voor om 1/3 te laten bekostigen door de gemeente en 2/3 door de clubs. De voetbalverenigingen vinden dit totaal onhaalbaar en stellen voor 1/3 door de clubs en 2/3 door de gemeente. De clubs zijn van mening dat als het gemeentebeleid niet aangepast wordt, het bestaansrecht van de clubs in gevaar komt.