Logo Sportkantine Sportkantines die meewerken aan het beperken van alcoholgebruik hoeven niet te rekenen op een compensatie door de gemeente Woerden. Dat zegt wethouder Volksgezondheid…

Yolan Koster in RPL Actueel. Koster probeert gebruik van alcohol en drugs te beperken door gedragsverandering. Een preventieprogramma van de gemeente moet de dialoog mogelijk maken op alle plaatsen waar dat kan zoals bij de huisarts, in de horeca, op scholen en bij maatschappelijke instellingen.

Woerden scoort gemiddeld als het gaat om drugsgebruik. Koster zegt zo reƫel te zijn dat cijfer niet te willen ombuigen naar een gunstiger cijfer, omdat maatregelen in het verleden aantonen dat dat niet lukt.