Logo VissenHengelsportvereniging De Rijnstreek, Recreatieschap Stichtse Groenlanden en de gemeente Woerden hebben een nieuw contract gesloten over het vissen in recreatieplas Cattenbroek.

De sportvissers kunnen de komende zes jaar weer hun sport beoefenen in de recreatieplas. Recreatiegebied Cattenbroek staat op de nominatie om te worden overgedragen van de gemeente naar Recreatieschap De Stichtse Groenlanden. Omdat het recreatieschap andere voorwaarden hanteert dan de gemeente, kon het aflopende contract met de hengelsportvereniging niet ongewijzigd worden verlengd.

Voor de komende zes jaar hebben de drie partijen afspraken gemaakt. Bij overdacht van het gebied gaan de regels gelden die het recreatieschap ook bij andere viswateren hanteert. Het recreatieschap is echter bereid om daar waar mogelijk aan te sluiten bij de bestaande praktijk van de hengelsportvereniging.