Logo Staat van UtrechtStaat van Utrecht, de digitale, regionale kennisbron om maatschappelijke vraagstukken binnen de provincie te kunnen signaleren is gepresenteerd. Op het gebied van bevolking geeft…

de Staat aan dat de provincie zal blijven groeien en rekening moet houden met meer ouderen, een grotere etnische diversiteit en meer eenpersoonshuishouden.

De provincie is economisch sterk. De werkloosheid is relatief laag, de beroepsbevolking hoogopgeleid en er heerst een gunstig investeringsklimaat. De vestiging groei komt echter onder druk door verdringing op de arbeidsmarkt van laagopgeleiden door hoogopgeleiden en het blijkt dat arbeidsmarkt en beroepsopleidingen in de provincie niet voldoende op elkaar aansluiten.

Inwoners van de provincie voelen zich gemiddeld gezonder maar luchtverontreiniging, geluidsoverlast en klimaatverandering brengen gezondheidsrisico’s als kans op hittestress en wateroverlast mee. De provincie is de draaischijf voor het verkeer en vervoer in heel Nederland en een aantrekkelijke plek om te wonen, aldus de Staat.