Stadshart Woerden schrijft in een brief aan de raad dat er op korte termijn een aantal aanpassingen in het parkeerbeleid moeten worden gerealiseerd. Zo moet onder meer het dagtarief van 20 euro van de baan en de bebording duidelijker. Volgens de ondernemersvereniging is de gemeente ‘tergend langzaam’ met het doorvoeren van de aanpassingen.

De ondernemersvereniging laat in de brief weten, die is ondertekend door twee bestuursleden, dat het plan voor ondernemers goed is, maar ze dat veel moeite hebben met de invoering ervan. Ook de negatieve publiciteit is een probleem. ‘Daardoor raakt een deel van onze klanten gefrustreerd of ze blijven weg. Dat is echt heel vervelend’, schrijft de verenging.

Onder meer het dagtarief van twintig euro dat in sommige zones geldt, is een probleem. Volgens de ondernemers moet dat een uurtarief van vijf euro worden, zodat voor een kort bezoek niet meteen een groot bedrag afgeschreven wordt.

Duidelijkheid geboden

Op de binnenring moet aan weerszijden van de rijbaan kort parkeren mogelijk zijn. Nu moet je aan de ene kant van de weg twintig euro betalen en aan de andere kant van de weg kan per uur worden betaald. Dat zorgt voor onduidelijkheid. Nog een punt waar de vereniging op ingaat: de bebording en verwijzing naar parkeerplaatsen moet duidelijker. ‘Het moet intuïtief duidelijk zijn waar men moet parkeren en in welke zone men staat. Dat is nu niet het geval’.

Tot slot vraagt het stadshart om langlopende participatie die pas stopt als het beleid helemaal uitgevoerd is. ‘Zeker als er met GOOGLE-MAPS ambtenaren wordt gewerkt die Woerden vooral van de plattegrond kennen’.

Volgende week is er een inspraakavond voor burgers over het parkeerbeleid. Daar komen meerdere insprekers aan het woord. Vermoedelijk volgt er op 14 oktober een interpellatiedebat. De raad stemt daar vanavond over tijdens de vergadering. Er loopt ook nog een klachtencommissie over het parkeerbeleid. Op 12 oktober is die hoorzitting.

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met RTV Utrecht.