Logo Nieuwegein StadspasDe cijfers van de laatste kwartaalrapportage laten zien dat de Nieuwegein Stadspas een succes is. Deze stadspas geeft mensen met een laag inkomen korting op het aanbod van…

lokale sport-, cultuur-, en welzijn aanbieders. Sinds driekwart jaar bestaat de pas en telt inmiddels 4800 deelnemers. Bij de ingebruikname van de Nieuwegein Stadspas waren er 4020 passen verstrekt. Het aantal aanbieders is de afgelopen periode ook sterk uitgebreid naar zo’n 93 aanbieders. Ruim 1 op de 4 pashouders maakt gebruik van de Stadspas.

De pas wordt het meeste gebruikt voor zwemles voor kinderen. Ook de ontmoetingsactiviteiten van Wijkhuis De Steeg, Stichting GeinExpress en Dorpshuis Fort Vreeswijk doen het goed. Dit zijn voornamelijk ontmoetingsactiviteiten voor senioren. Daarnaast zijn er met het gebruik de pas veel nieuwe jaarabonnementen van de bibliotheek afgesloten.