Logo Victor Molkenboer Burgemeester Molkenboer vindt Stadspoort een belangrijke voorziening. Stadspoort is een verbouwde vleugel van het regionaal Psychiatrisch Centrum die dienst…

doet als tijdelijke opvang van statushouders. Molkenboer zei in RPL Actueel dat de begeleiding van de statushouders intensiever zal worden dan in het verleden. Zo wordt geprobeerd de statushouders sneller Nederlands te leren spreken. Ook wordt geprobeerd ze eerder ervaring met werk op te laten doen.

Stadspoort kwam er om de druk op de woningmarkt niet te vergroten. Molkenboer verwacht dat het twee tot drie jaar zal duren alvorens er woningen voor de statushouders beschikbaar komen. Ook op de Bleek 2 zullen in de toekomst statushouders worden gehuisvest. Dat pand gaat ook worden gebruikt voor andere woningzoekenden. Daarmee lijkt een eerste stap gezet om wonen in Middelland in te voeren.