Vanaf 1 januari is Stichting Stadsteam Oudewater onderdeel van de Stichting De Thuisbasis Sociaal Werk. Door bundeling van diensten, kan het Stadsteam meer ondersteuning geven op het gebied van gezin en opvoeding, maatschappelijk werk, schuldhulpverlening en jongerenwerk.

Ook wordt een extra WMO-consulent van MEE toegevoegd aan het team en komt er een sterkere samenwerking met huisartsen. Het Stadsteam gaat meer zelf begeleiden, ook in veiligheidszaken. Indien nodig, kan het Stadsteam speciale hulp of langdurige ondersteuning inschakelen.

Deze uitbreiding van diensten maakt een eenduidiger en daardoor effectievere samenwerking met andere verwijzers mogelijk. Men weet beter wat er gebeurt en kan bijsturen als dit nodig blijkt.

Foto: Gemeente Oudewater